НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО

"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС  
      
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

♪♪♪

График на поправителните изпити - септемврийска поправителна сесия - 2015 г. за ученици в дневна форма на обучение

♪♪♪ 

Родителската среща за 1 клас за учебната 2015/2016 г. ще се проведе на 02.09.2015г./сряда/ от 18 часа.

Родителската среща за 2а и 4а,б клас за учебната 2015/2016 г. ще се проведе на 03.09.2015г./четвъртък/ от 17:30 часа.

Родителската среща за за 2б и 3 клас за учебната 2015/2016 г. ще се проведе на 08.09.2015г./вторник/ от 17:30 часа.

♪♪♪

Свободни места за учебната 2015/2016 година 
За V клас: Духови инструменти - 1 
                  Класически балет - 1 
За VIII клас: Актьорство - 2 
                     Сценичен костюм - 1 
                     Класически балет - 1 
                     Поп пеене - 1 
                     Класическо пеене - 2 
Прием на документи до 28.08.2015 г. 
Приемни изпити: 01 - 04. 09. 2015 г. 

 

 


 

НАЧАЛО
                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 01/09/15 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало